151 m² 1 3
Haus Septimer – Penthousewoh ... 499.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
83 m² 1 1
Haus Septimer – Wohnung 3 268.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
113 m² 1 2
Haus Septimer – Wohnung 1 355.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
128 m² 1 2
Haus Optima – Penthousewohnu ... 418.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
79 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 2 244.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
83 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 5 267.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
79 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 3 245.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
83 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 8 268.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
84 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 4 259.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
79 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 7 253.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
79 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 6 252.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach
88 m² 1 1
Haus Optima – Wohnung 1 268.000 €
Dachsenhäuser Str. 46 in 56338 Braubach